Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.rzeczoksiazce.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposoby sprzedaży towarów i usług prowadzonej przez Rzecz o książce Magdalena Kapuścińska z siedzibą w Łańcucie przy ul. Wąskiej 8c, zwanym dalej Sklepem Internetowym oraz określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedającego oraz klienta, w tym:
  1. Warunki i zasady składania zamówień przez klienta,
  2. Zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług.

§ 2. Definicje

 1. Cena – wartość towaru kupowanego przez Klienta.
 2. Termin przygotowania zamówienia – czas, w którym Sklep przygotuje zamówione przez Klienta produkty do odbioru osobistego lub przekazania firmie dostarczającej zamówienie.
 3. Termin realizacji zamówienia – szacowany czas, w jakim zamówienie dotrze do rąk Klienta.
 4. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu towaru od Sprzedawcy do Klienta poprzez Dostawcę określonego przy składaniu zamówienia.
 6. Dostawca – podmiot zewnętrzny, który dokonuje dostawy towaru/ów od Sprzedawcy do Klienta.
 7. EPUB – jeden z formatów książki elektronicznej, który po zakupie udostępniany jest wirtualnie na koncie Klienta.
 8. Hasło – to ciąg znaków alfanumerycznych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, które służą do zabezpieczenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu towaru lub usługi w Sklepie.
 10. Konsument – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 11. Konto Klienta – konto założone przez Klienta w celu sfinalizowania zakupu w Sklepie; umożliwia dostęp do danych Klienta (i możliwość ich edycji), faktur oraz możliwość pobrania zakupionych pozycji elektronicznych.
 12. Koszyk – element funkcjonowania Sklepu, dzięki któremu Klient może dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 13. MOBI – jeden z formatów książki elektronicznej, który po zakupie udostępniany jest wirtualnie na koncie Klienta.
 14. Oferta – towary umieszczone na stronie sklep.rzeczoksiazce.pl i oznaczone jako dostępne do zakupu.
 15. PDF – jeden z formatów książki elektronicznej, który po zakupie udostępniany jest wirtualnie na koncie Klienta.
 16. Plik – plik elektroniczny, którego odczyt możliwy jest przy użyciu urządzenia elektronicznego; zawiera treść przeznaczoną do odczytu (e-book, audiobook, inny produkt elektroniczny).
 17. Płatność online – płatność dokonywana przez Klienta poprzez wybór form płatności dostępnych w Sklepie.
 18. Promocja – ogłoszona przez Sklep tymczasowa obniżka cen towaru lub towarów; skorzystanie z niej wymaga spełnienia warunków określonych zasadami promocji.
 19. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, określający zasady sprzedaży towarów.
 20. Rejestracja – proces, w czasie którego Klient podaje dane umożliwiające realizację zamówienia; bez podania niezbędnych danych zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.
 21. Sklep – Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem: sklep.rzeczoksiazce.pl, za pomocą którego Klient dokonuje zakupów.
 22. Sprzedawca – właściciel Sklepu, prowadzący sprzedaż online. Firma Rzecz o książce Magdalena Kapuścińska, ul. Wąska 8c, 37-100 Łańcut.
 23. Strona internetowa Sklepu – strona sklep.rzeczoksiazce.pl, na której jest prowadzona sprzedaż online.
 24. Towar – produkt oferowany do zakupu poprzez Sklep; dotyczy produktów fizycznych i elektronicznych.
 25. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (np. zakupy w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym).
 26. Zamówienie – sfinalizowany przez Klienta zakup towarów dostępnych w Sklepie.

§ 3. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w czasie rejestracji.
 4. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 5. Klienta dokonuje zakupu produktu poprzez skorzystanie z opcji „Dodaj do koszyka”, następnie dokonuje wyboru: ilości towaru, sposobu dostawy i sposobu płatności.
 6. Klient, który chce dokonać zakupu w Sklepie powinien dokonać rejestracji, potwierdzić znajomość regulaminu, wskazać adres, pod który należy dostarczyć towar oraz podać dane do faktury.
 7. Przy każdym zakupie wysyłana jest do klienta faktura elektroniczna. Klient, który chce otrzymać fakturę na firmę lub organizację powinien w czasie procesu zakupu podać numer NIP.
 8. Klient potwierdza złożenie zamówienia w Sklepie poprzez kliknięcie w pole „Zamawiam i płacę”.
 9. Klient, który złożył zamówienie, jest zobowiązany do dokonania zapłaty zgodnie z wybranym przez siebie sposobem zapłaty.
 10. Klient, który chce dokonać modyfikacji zamówienia, może to zrobić poprzez kontakt telefoniczny (+48 696 944 145) do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki.
 11. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu przygotowania zamówienia poprzez kontakt telefoniczny (+48 696 944 145).
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane błędnie podanym przez Klienta adresem dostawy oraz problemami zewnętrznej firmy doręczającej zamówienie.
 13. Liczba towarów objętych promocją może być ograniczona odrębnym regulaminem Promocji.
 14. Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z jego funkcji są nieodpłatne.
 15. Klient może zażądać usunięcia swojego konta ze Sklepu. W tym celu powinien przesłać wiadomość e-mail na adres: sklep@rzeczoksiazce.pl. W przesłanej wiadomości powinien podać adres e-mail, na który zostało zarejestrowane konto.
 16. W przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu Sklepu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego, Sklep może zablokować Konto Klienta. O zamiarze zablokowania konta Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej, na który jest zarejestrowane konto. Zablokowanie Konta oznacza natychmiastowe rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych między Klientem a Sklepem oraz anulowanie wszystkich niezrealizowanych zamówień Klienta.

§ 4. Ceny produktów

 1. Ceny towarów w Sklepie podane są przy każdym Towarze.
 2. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.
 3. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki (chyba, że zostało wskazane inaczej).
 4. Cena podana na oficjalnej stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta jest ceną wiążącą i ostateczną.
 5. Koszt dostawy towarów jest zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy dostępny jest w zakładce Dostawa.
 6. Sklep realizuje wysyłki wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5. Formy płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zakupione Towary poprzez system płatności online lub tradycyjny przelew bankowy. W przypadku wysyłki za pobraniem Klient dokonuje zapłaty przy odbiorze przesyłki od pracownika firmy dostarczającej Zamówienie.
 2. W przypadku przelewu tradycyjnego w tytule należy podać numer Zamówienia.
 3. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep opłaty za Zamówienie (nie dotyczy zamówień z wysyłką za pobraniem).

§ 6. Termin realizacji zamówienia

 1. Termin przygotowania Zamówienia jest podawany przy każdej pozycji indywiduanie, jednak maksymalnie wynosi on 10 dni roboczych.
 2. Termin przygotowania Zamówienia jest podawany w dniach roboczych.
 3. W przypadku zamówienia produktu elektronicznego jest on dostępny do pobrania najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności.
 4. W przypadku Zamówienia zawierającego kilka Towarów, terminem przygotowania zamówienia jest najdłuższy termin przygotowania spośród podanych przy poszczególnych towarach.
 5. W przypadku gdy zamówienie zawiera zarówno towary fizyczne, jak i elektorniczne, towary elektroniczne dostępne są na indywidualnym koncie klienta w ciągu 1 dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności, zaś termin wysyłki towarów fizycznych jest zgodny z informacjami zawartymi na kartach produktów i wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.
 6. Termin przygotowania zamówienia jest orientacyjny i oznacza czas potrzebny na przygotowanie przesyłki do przekazania jej firmie przewozowej.
 7. Termin realizacji zamówienia to czas przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.
 8. Czas dostawy zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Zamówienia (wybranej firmy przewozowej).
 9. Sklep przekazuje przygotowane Zamówienie zewnętrznej firmie przewozowej wybranej przez Klienta.
 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie określonym przy składaniu Zamówienia, Klient zostanie poinformowany o nowym terminie realizacji Zamówienia.
 11. W przypadku zmiany terminu realizacji Zamówienia Klient może zgodzić się na nowy termin realizacji lub zrezygnować z Zamówienia.

§ 7. Warunki reklamacji

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są produktami oryginalnymi i niewadliwymi.
 2. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów nie posiadających wad. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 3. Aby zgłosić reklamację Klient powinien skontaktować się ze Sklepem e-mailowo (sklep@rzeczoksiazce.pl) lub telefonicznie (+48 696 944 145).
 4. Zgłaszając roszczenie reklamacyjne Klient powinien przedstawić zdjęcia dowodu zakupu (lub w przypadku faktury elektronicznej podać jej numer), a także zdjęcie i opis wady towaru. Jeśli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane są niekompletne, Sklep zwróci się o ich uzupełnienie przed rozpatrzeniem reklamacji.
 5. Sklep ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji Klienta.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wymienia towar na pełnowartościowy i przesyła go Klientowi na koszt Sklepu, chyba że strony postanowią inaczej.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić reklamowany Towar w sposób ustalony ze Sklepem.
 8. Reklamacje Towarów elektronicznych przebiegają w taki sam sposób.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą może – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki – odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W tym celu wystarczy, że Klient złoży na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i prześle je do Sklepu wraz z dowodem zakupu i nieuszkodzonym Towarem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.
 3. Sklep w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu Towaru, zwróci Klientowi płatność za zamówienie wraz z kosztami najtańszego sposobu dostawy Towaru, za pośrednictwem takiego samego sposobu płatności, jak pierwotnie wybrany przez Klienta.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, nie przysługuje po otwarciu opakowania (w tym folii) po ich dostarczeniu.

§ 9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Rzecz o książce Magdalena Kapuścińska, ul. Wąska 8c, 37-100 Łańcut.
 2. Podanie przez klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, firma) jest dobrowolne, ale niezbędne, aby była możliwa realizacja i wysyłka zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych danych osobowych.
 3. Sklep przekazuje firmom przewozowym wyłącznie te dane klienta, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia (tj. imię i nazwisko, adres, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu).
 4. Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Towarów oraz w celu obsługi posprzedażowej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”).
 5. Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach (np. w celu marketingowym) po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Klient dokonujący płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.
 7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych (np. historii transakcji).
 8. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzania danych. Może tego dokonać poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail sklep@rzeczoksiazce.pl
 9. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 styczna 2022 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Sklep, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient (poprzez zmianę ustawień przeglądarki), w dowolnym momencie może wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Szczegóły dotyczące wykorzystywania cookies zawarte są w Polityce cookies dostępnej na stronie Sklepu.